اگر فردى سوار هواپيما بود و به فضاى شهرى رسيد كه در همان لحظه در آن شهر زلزله آمد، آيا نماز آيات بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه عرفاً در فضاى همان منطقه باشد، بايد نماز آيات را بجا آورد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن