اگر فرد روزه‏دار، در روز ماه مبارك رمضان به خدا و پيامبر(ص) دروغى را نسبت داد و در آن حال آنها را ضبط كرد و آن را به سمع مردم رساند و اگر شب نوار گرفت و در روز به سمع مردم رساند، روزه‏اش چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه نوار را در روز، از دروغ به خدا و رسول پر كرده، احتياط واجب آن است كه روزه را قضا نمايد ولى در غير اين صورت از فروض ذكر شده موجب اشكال روزه نمى‏گردد، البتّه بهتر است همه آنها را ترك كند و در هر حال دروغ بستن به خدا و رسول عمل حرامی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن