اگر فرد مسلمانی، بسیاری از اصول و فروع اعتقادی و فقهی اسلام را بدلیل جهل (بسیطه یا مرکّبه) انکار یا انتقاد نماید حکم طهارت وی چیست؟ (خصوصاً آنکه وی مسائلی را که انکار می نماید، می پندارد که در زمره خرافات یا احکام سالبه و یا ثانویّه … می باشند)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عمدا و از سر آگاهی انکار ضروریّات دین کند، مرتد است و نجس می باشد و اگر جاهل باشد باید او را آگاه نمود و اگر باز هم پافشاری کند حکم مرتد را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن