اگر فضله پرندگان بر لباس فرد بیفتد آیا می توان با آن لباس نماز خواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر فضله پرندگان حلال گوشت است پاک می باشد و نماز با آن اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن