اگر كسى در خواب بود و بعد از بيدار شدن به او خبر دادند كه زلزله و يا كسوف و خسوف شده است آيا نماز آيات بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در زلزله هر زمان که متوجه وقوع زلزله شود، نماز آيات واجب است، امّا در كسوف و خسوف در صورتى كه همه قرص ماه و خورشيد گرفته شده، قضا واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن