اگر كسى در زمان اصلاحات اراضى زمينى را از ارباب خريد و بعد وصيّت كرد كه چون اين زمين ارباب رعيتى است زن من هم از آن ارث ببرد آيا اين نحوه وصيّت نافذ است يا خير و بفرمائيد كه راه حلّ شرعى چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اصل زمين را خريده و ارباب هم اعلام رضايت نموده، زن از اصل زمين ارث نمى‏برد و اگر واقعاً اصل زمين را نخريده بلكه دست دارمى و حقّ استفاده از زمين را خريدارى نموده در اين صورت زن به نسبت حقّش ارث مى‏برد بنابراين وصيّت موصى براى ارث بردن زن از زمين نافذ نيست مگر آنكه از ثلث به زن بدهند آن هم نه به عنوان سهم الارث و يا آنكه به عنوان تبديل ارث به قيمت كه جهت قيمت، زمين را به زن آن هم با اجازه ورثه بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن