اگر كسى وضو گرفته و بعد متوجّه شد كه در يكى از اعضاء وضو پولك ماهى چسبيده، آيا مانع از رسيدن آب است يا نه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ظاهراً مانع از رسيدن آب به عضو است و بايد دوباره وضو بگيرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن