اگر لباس یا چیزی به چند نوع مختلف نجاست، نجس شود مثل اینکه به خون، منی و بول آلوده شود آیا برای تطهیر آن به تعداد اسباب نجاست، باید لباس و غیره را تطهیر کرد یا اینکه تداخل نجاسات حاصل می شود و به عنوان یک نجس واحد، تطهیر می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: یک بار تطهیر شرعی برای همه آنها کفایت می کند لکن باید عین نجس برطرف شود و همچنین مراعات دفعات در مورد بول هم بشود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن