اگر مأموم در جهت درك فضيلت نماز جماعت در تشهّد آخر نماز به جماعت ملحق شود كيفيت نشستن مأموم در اين هنگام چگونه است؟ آيا به نحو تجافى باشد يا نشستن معمولى؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به حال تجافى بايد بنشيند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن