اگر مأموم در رکعت اوّل و یا دوّم نماز جمعه، عمداً یا سهواً و یا جهلاً حمد و سوره بخواند نماز وی چه صورت پیدا می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عمداً و با علم به عدم جواز حمد و سوره بخواند، نمازش باطل است در غیر این صورت، نماز صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن