اگر مأموم در نماز جماعت صبح در رکعت دوّم اقتدا کند هنگام خواندن رکعت دوّم خود، تکلیفش بلند خواندن حمد و سوره است یا آهسته خواندن؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در رکعت دوّم نماز صبح خود نیّت فرادی کند و باید حمد و سوره را بلند بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن