اگر مجتهدی از دنیا برود و مقلّد بعد از مدّتی از آن اطلاع پیدا کند آیا اعمالش صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اعمالی را که طبق نظر آن مجتهد انجام داده، صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن