اگر مجتهدی دارای همه شرایط تقلید باشد ولی عادل نباشد آیا چنین مجتهدی حق دارد به فتوای خودش عمل کند؟ آیا حکمش و تصرّفاتش در امور عامّه، نافذ است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حقّ عمل به فتوای خود را دارد ولی تصرّف او در امور عامّه، نافذ نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن