اگر مرجعى از دنيا برود و مرجع تقليد ديگرى نباشد وظيفه مقلّد چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورت امكان، عمل به احوط اقوال مراجع گذشته كند و اگر ممكن نبود به هر طرف كه مطابق با احتياط به نظرش ميرسد عمل نماید تا بعد از دسترسى به مجتهد اگر صحيح بود كفايت كند و اگر نه اعاده نمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن