اگر مرد زن خود را در کمتر از مدت زمان دوران عده سه بار طلاق دهد آیا طلاق سوم طلاق بائن است ؟ آیا سه ماه عده طلاق اول باید رعایت شود ؟ یعنی اگر مثلا مرد در یک ماه سه بار زن خود را طلاق دهد آیا باید دو ماه باقی مانده عده طلاق اول هم رعایت شود ؟؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با فرض فوق سه طلاق محقق نشده است و فقط یک طلاق صورت گرفته است و عده مذکور برای طلاق اول است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن