اگر مسافرى در محلّى قصد ده روز را نمود و نمازهاى چند روز را خواند و بعد از چند روز از قصد خود برگشت در اين هنگام متوجّه شد كه نمازهاى چند روز گذشته همه باطل بوده است چند روز باقيمانده را بايد تمام بخواند يا شكسته و نمازهاى قضا شده را تماماً قضا كند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد نمازها را به صورت شكسته، قضا كند و چند روز باقيمانده را هم شكسته بخواند اگرچه احتياط مستحبّ آن است كه هم شكسته و هم تمام قضا نمايد و در باقيمانده ايّام نيز تماماً و قصراً بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن