اگر مقلّد در اثناء نمازش بفهمد مرجع تقلیدش فوت کرده، آیا این کسب اطلاع به نماز او ضرر نمی زند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: می تواند نماز را بر اساس فتوای همان مرجع تمام کند و سپس یا باقی بر آن مرجع باشد یا رجوع کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن