اگر مکلّف حکم مسئله ای را نداند و فی الحال به دست آوردن حکم از سوی مرجع تقلیدش نیز میسّر نباشد وظیفه او چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر دسترسی به مجتهد یا کسی که فتوای مجتهد او را بداند، ندارد باید عمل به احتیاط کند و بعد، حکم را بدست آورد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن