اگر نماز امام جماعت به نظر خود او (اجتهاداً یا تقلیداً) صحیح باشد ولی از نظر مأموم (اجتهاداً یا تقلیداً) صحیح نباشد آیا مأموم می تواند به چنین امامی اقتدا کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نمی شود به چنین امامی اقتداء نمود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن