اگر هنگام وضو يك نفر آفتابه را بگيرد و روى دست ما آب بريزد ولى خودم دستم رابشويم آيا وضو اشكال دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر صدق اعانت در وضو كند اشكال دارد و در فرض مزبور صدق اعانت بعيد نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن