اگر وقت قضای روزه موسّع باشد آیا شوهر می تواند همسر خود را از گرفتن قضای روزه منع کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: منع او اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن