اگر پدرى فوت نمايد و قبل از تقسيم اموال ايشان بين ورثه بعضى از ورّاث هم فوت نمايند آيا به وارثان ورثه فوت شده ارث پدر مى‏رسد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به محض اينكه شخصى فوت مى‏نمايد اموال ميّت به ورثه تعلّق مى‏گيرد گرچه تقسيم نشود و لذا ورثه وارثان فوت شده از اموال پدر بزرگ به نسبت ارث مورّثشان ارث مى‏برند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن