اگر پرنده کوچکی بمیرد و با دست او را به گوشه ای بیندازیم آیا تطهیرلازم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر پرنده دارای خون جهنده بوده است، تطهیر دست در صورتی که نجاست منتقل شود لازم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن