اگر پوستی از لب یا پا جدا شود و جایش قرمز شود و بسوزد در این صورت آیا باید محلّ آن را تطهیر کرد و حکم نجاست را دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: محل پوست جدا شده نجس نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن