اگر چند مجتهد جامع الشرایط باشند و هر کدام در یک باب اعلم از دیگری، آیا می توان بعضی از مسائل را از یک مجتهد اعلم و به همین ترتیب، باقی مسائل را از مجتهدین دیگر تقلید کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید در مسائل مختلف از چند مرجع مساوی اشکال ندارد ـ به این معنی که بخواهد در هر باب یا چند باب فقهی از یک مرجع تقلید کند ـ و اگر احراز شود مجتهدی در مسأله ای از مجتهدان ديگر اعلم است بنابر احوط باید در آن مسأله از او تقلید کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن