اگر کسی به آب پاک دسترسی نداشته نباشد آیا با آب نجس یا مضاف می تواند وضو بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید تیمّم کند و با آب نجس یا مضاف نمی توان وضو گرفت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن