اگر کسی در وضو سهواً قبل از مسح سر، مسح پا را بکشد آیا وضوی او باطل می شود و از ابتدا باید وضو بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: می تواند دوباره مسح سر را انجام دهد سپس پا را خشک کرده و دوباره مسح نماید و الا باید دوباره وضو بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن