اگر کسی نماز آیات را عمداً به موقع نخواند آیا غسل بر او واجب می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: غسل واجب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن