اگر کسی پس از بول یا غائط محل را با پارچه یا دستمال کاغذی تمیز کند پاک می شود و می تواند نماز بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: محل بول فقط با آب پاک می شود، ولی در مخرج غائط استفاده از سه سنگ و مانند آن برای تطهیر نیز کفایت می کند، و نماز هم بدون پاک شدن شرعی باطل است .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن