اگر کسی کثیرالشّک هست و یا به تعبیری، وسواس زیاد دارد و در فروع دین هم زیاد شکّ می کند. اگر شکّ کند در ماه رمضان گذشته غبار غلیظی که وارد دهان او شده را فرو برده یا خیر، و یا آبی را که داخل دهان کرده بیرون ریخته یا نه، آیا روزه او صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه صحیح است و به شکّ خود نباید اعتنا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن