اگر گوسفندی که در شکم، بچّه ای دارد بمیرد حکم آن بچّه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه بچّه داخل شکم، زنده بیرون بیاید حکم گوسفند زنده را دارد و الّا حکم مادر را دارد یعنی اگر مادر آن ذبح شرعی شده باشد، بچّه هم پاک است و الّا نجس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن