اینجانب به جهات مختلف که مجوز شارع مقدّس برای آنها ملاحظه شده، روزه نگرفته¬ام و تعداد آنها تا حدودی زیاد است آیا برای قضا کردن آنها می توانم اجیر بگیرم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید خود شما تا زمان حیات به مقداری که می توانید قضای آن را به جا آورید و اجیر گرفتن در زمان حیات جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن