اینجانب به دلیل حادثه¬ای که برایم اتّفاق افتاد از ناحیه صورت و دستها دچار مصدوّمیت شدم و الان در پانسمان قرار دارند. بنده به چه صورتی باید وضو بگیرم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر پانسمان پاک است باید روی پانسمان را مسح کند و الّا پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی آن را دست بکشد ولو با کمک دیگری باشد و بعد از آن به احتیاط واجب تیمّم هم انجام شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن