اینجانب سابقاً کاهل در نماز بوده¬ام به طوری که گاهی نماز خوانده و گاهی نمی خواندم. چگونه و به چه صورت بایستی نمازهایم را قضا کنم؟ هم اکنون هم که می خواهم قضای آن را بجا آورم نمی دانم چقدر نماز قضا دارم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به مقداری که یقین دارید نماز از شما قضا شده است، باید قضا کنید و رعایت ترتیب واجب نیست امّا باید نماز ظهر و عصر همچنین مغرب و عشا پشت سر هم و با ترتیب باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن