اینجانب مقیّد هستم نمازهایم را به جماعت بخوانم لکن به جهت شرایط کاری برایم میسّر نیست در یک مسجد خاص نماز بخوانم بلکه در طول مسیر، هرکجا که مسجد باشد برای اقامه جماعت به آنجا رجوع می کنم حال آنکه امام جماعت را نمی شناسم؛ آیا اقتدا به ایشان به این کیفیّت جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: برای اقتدا به امام جماعت، باید عدالت او عرفاً احراز شود ولو از این طریق که مؤمنین معتبری پشت سر او نماز می خوانند و امام جماعت هم ظاهر الصلاح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن