اینجانب گاهی در حالی که وضو دارم استراحت می کنم و چشمهایم را روی هم می گذارم. لحظه ای هم می رسد که چیزی حس نمی کنم. آیا وضوی من باطل شده است؟ مقدار خواب برای آنکه مبطل باشد چقدر است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خواب به گونه ای باشد که گوش هم چیزی را نشنود و حس نکند، وضو باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن