این که می گویند برای وضو گرفتن شخص سالم، نایب گرفتن جایز نیست اگر کسی شلنگ را نگه دارد و دیگری وضو بگیرد آیا این وضو صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: صحیح است و مراد از نایب گرفتن در وضو، این است که برای انجام وضو نایب بگیرد و عرفاً دیگری در انجام وضو او را کمک کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن