این که می گویند وظیفه بعضی افراد عمل به احتیاط است یعنی چه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: یعنی از راه احتیاط به وظیفه خود عمل نماید تا یقین کند تکلیف خود را انجام داده است مثلا اگر در مسئله ای برخی علما حکم به حرمت کرده اند و برخی حرام نمی دانند احتیاط آن است که ترک کند و یا اگر برخی علما در مسئله ای حکم به وجوب کرده اند و برخی واجب نمی دانند حتماً آن را انجام دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن