باسلام و احترام حکم جلو تر ایستادن مرد از زن در نماز، در بین محارم هم جاری است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

این حکم در بین محارم هم جاری است البته اگر فاصله بین زن و مرد زیاد باشد جلوتر ایستادن زن موجب بطلان نماز نیست و مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن