باسلام و تحیت و عرض ارادت قلبی اگر بر اساس وظیفه کاری ومجوز های لازم اقدام به استراق سمع(شنود تلفنی) یکی از کارکنان بکنیم و متوجه بشویم نامبرده به صورت کاملا پنهانی با اناث صرفا ارتباط تلفنی داشته(فعلا هیچگونه مسئله غیر شرعی و یا فسادی انجام نشده است) آیا به واسطه ظن و گمان سوء می توان گفت که نامبرده ارتباط نامشروع و… داشته است یا خیر؟ آیا مطالبی که از طریق استراق سمع به دست می آید می توان ادله و یا حجت شرعی قرار داد یا خیر ؟ آیا می توان مطالبی که از طریق استراق سمع و بصورت پنهانی به دست آمده را در هیئت تخلفات کارکنان مطرح کرد؟ ( موجبات آبرویزی و از بین حیثت فردی و اجتماعی و کاری نامبرده گردیده و از کار اخراج می شود در حالی که ایشان از لحاظ ظاهری فردی مقید به نماز و مسائل شرعی می باشد و صرفا پنهانی اقدام به صحبت تلفنی میکند و فعلا هیگونه فسادی انجام نشده است)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

تا زمانی که تخلف شرعی یا قانونی احراز نشده است نمیتوان حکم به ارتباط نامشروع کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن