باسمه تعالی با سلام و اعتذار از تکر ار سوال :نظر آن مرجع عالیقدر در خصوص عمل به وصیت موصی در مورد خاص پس از فوت همسرش از محل ثمن حاصل از فروش آپارتمان مسکونی اش ،در صورتی که قبل از فوت همسر مورد وصیت منتفی گردیده باشد چیست.؟!

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

باید توضیح داده شود که مورد وصیت به چه صورت منتفی شده است اگر به صورت شرعی باشد عمل به وصیت واجب نیست ولی اگر به صورت غیر شرعی باشد مثلاً ورثه منزل را فروخته باشند بیع باطل است و باید پس گرفته شود و اگر امکان آن نیست باید معادل آن در مورد وصیت عمل شود لذا لازم است توضیح کامل در مورد علت انتفاع مورد وصیت داده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن