باعرض سلام به محضر مرجع عالی قدر تشیع حضرت آیت الله علوی گرگانی (مد) سلام علیکم احتراما سوال اینجانب به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد: درصورتی که مستند مرجع قضایی در محکومیت متهم ، اقرار شخص متهم بوده و پس از مدتی مشخص شود که قاضی دادگاه به اشتباه متن اقرار را مشاهده کرده و اقرار کاملا متناقض با برداشت قاضی دادگستری باشد، آیا مرجع عالی قضایی شرعا ملزم به توجه به این موضوع بوده و ملزم می باشد به جهت احقاق حقوق شخص مسلمان رسیدگی مجدد به پرونده نماید یا خیر؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر قاضی پی به اشتباه خود ببرد و یا مقام دادگستری بداند که قاضی در فهم اقرار اشتباه کرده است باید بررسی مجدد شده و احقاق حق شرعی صورت گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن