باعرض سلام و احترام خدمت مرجع عالی قدر اینجانب ملکی رااز بانک خریداری کردم که وسندقانونی انتقال داده شد به نام بنده.حال بعداز گذشت چندین سال مالک اول که بدهکاربه بانک بوده و همچنان میباشد ادعا دارد که درسال۹۱درخواست اقاله ملک را از بانک داشته است و بانک اعلام میدارد در صورتی که پرداخت بدهی از جانب بدهکار صورت بگیرد پرونده به جهت اعلام اقاله به کمیسیون مطرح میگرددولی شخص بدهکار از پرداخت بدهی سرباز میزندوبانک به جهت ادای حقوق بیت المال ملک را به صورت قانونی به اینجانب واگذار مینماید. حال اینجانب که باپرداخت کل سمن معامله خود را مالک شرعی و قانونی ملک میدانستم این شائبه برایم پیش امده که آیا شرعا مالک میباشم یاخیر؟؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه بانک ملک را به قیمت عادلانه روز به شما فروخته باشد مالک هستید و ضامن نیستید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن