با توجه به اینکه مسح به اندازه یک انگشت بر پشت پا کافی است جایز است نوک انگشت دست را همچون خود کار بر پشت پا تا مفصل بکشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به نظر ما بنا بر احتیاط واجب باید تمام کف دست را بر پشت پا گذاشته و تا مفصل بکشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن