با توجه به توضیحات کلی ارائه شده در رساله مرجع تقلید محترم اینجانب و عدم رفع ابهامات و شبهاتم خواهشمند است پاسخ سوالات زیر به صورت دقیق و با پاسخ های بله و خیر به اینجانب منعکس گردد تا نظرات ایشان درخصوص جنگ و دفاع را بهتر و دقیق تر بدانم. ممنون ۱ چون حکومت مسئول حفظ صلح و مصلحت جامعه است، اگر تهدید جدی را احساس نماید می تواند برای دفاع از صلح متوسل به جنگ شود ؟ ۲ جنگ پیشگیرانه علیه کفار حربی مجاز است؟ ۳ اگر اقدام به جنگ دارای دلایل مشروع باشد، مجاز است؟ ۴ اگر صدور جنگ توسط ولی فقیه حاکم باشد، مجاز است؟ ۵ جنگ با ظالم در هر کجای دنیا واجب است؟ ۶ اگر دلایل کافی در ضرورت اقدام به جنگ وجود داشته باشد آن جنگ مجاز خواهد بود؟ ۷ در صورتی که جنگ به عنوان آخرین راه حل دفع یک فتنه باشد، مجاز است؟ ۸ در صورتی که جنگ با روش صحیح و بدون از بین بردن انسان¬های بی¬گناه انجام شود، مجاز است؟ ۹ جنگ اگر برای دفاع مشروع در موقع تهدید بالفعل انجام پذیرد، مجاز است؟ ۱۰ جنگ اگر برای دفاع مشروع در موقع تهدید بالقوه انجام پذیرد، مجاز است؟ ۱۱ قبل از شروع هر جنگی حتی دفاعی؛ باید با طرف مقابل گفتگو و مذاکره کرد؟ ۱۲ از نظر مذهب شیعه جنگ غیر قابل قبول است و با آموزه¬ها و ارزش¬های شیعه همخوانی ندارد؟ ۱۳ هیچ جنگی منطبق با اصول اخلاقی نیست لذا نمی توان جنگی را تصور نمود که عادلانه باشد؟ ۱۴ با توجه به ورود خسارات بی شمار ناشی از جنگ. اصولا از لحاظ اخلاقی جنگ پذیرفتنی نیست؟ ۱۵ حتی اگر در گذشته نظریه جنگ عادلانه قابل قبول و مشروع شناخته می¬شد امروز با توجه به آثار ویرانگر آن نمی توان به این نظریه پایبند بود؟ ۱۶ هرگونه جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام زمان(ع) اصولا ممنوع بوده و نمی¬توان به آن اقدام کرد؟ ۱۷ مقام تشخیص دهنده¬ی جنگ و مقام عمل کننده¬ی آن نمی¬تواند یکی باشد. این خلاف قاعده¬ی بی طرفی و موجب سوء استفاده خواهد شد؟ ۱۸ تنها ملاک مشروع و قانونی بودن جنگ در حال حاظر صدور مجوز توسط شورای امنیت سازمان ملل است (فصل هفتم منشور)؟ ۱۹ جنگ به منظور دفاع در برابر تجاوز واجب و ضروری است؟ ۲۰ مبارزه با ظالم به اشکال غیرنظامی در هر جای دنیا واجب است؟ ۲۱ در هنگام تهدید جدی و با احتمال قریب الوقوع بودن جنگ از سوی دولت ثالث؛ جنگ پیش دستانه مجاز است؟ ۲۲ اگر جنگ برای دفاع از محرومان و بی گناهان مسلمان و احقاق حق آنها از یک حاکم ظالم باشد، مجاز است؟ ۲۳ جنگ باید آخرین راهکار برای تحقق صلح باشد؟ ۲۴ تفکیک و تمایز شهروندان عادی از نظامیان در جنگ، باید رعایت شود؟ ۲۵ اگر مردم یک کشور غیرمسلمان مورد ظلم حاکمان خود قرار گرفتند وظیفه دولت اسلامی است که با آن دولت ظالم مبارزه کند؟ ۲۶ اگر مسلمانان یک کشور مورد ظلم حاکمان خود قرار گرفتند سایر کشورهای اسلامی باید با آن دولت وارد جنگ شوند؟ ۲۷ اگر مسلمانان یک کشور مورد ظلم حاکمان خود یا یک تهاجم خارجی قرار گرفتند سایر مسلمانان حتی بدون اذن ولی فقیه می توانند به یاری هم کیشان خود بشتابند؟ ۲۸ اگر از سوی دولت های غیرمسلمان جنگی بر یک دولت مسلمان تحمیل شود وظیفه دولت های اسلامی است که به یاری دولت مسلمان بشتابند و در جنگ شرکت جویند؟ ۲۹ تشخیص عادلانه و برحق بودن جنگ و لزوم شرکت در آن در هر دوره تاریخی برعهده مرجع تقلید هر فرد است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ با تشخیص ضرورت توسط حاکم شرع مانعی ندارد.

۲-جنگ پیشگیرانه بدون وجود تهدید برای جامعه اسلامی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام جایز نیست ولی با تشخیص تهدید جدی و ضرورت شرعی توسط حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط مانعی ندارد  و حکم دفاع را دارد.

۳.۴_ با تشخیص ضرورت توسط حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط مانعی ندارد.

۵_وجوب ندارد مگر ضرورت شرعی باشد و با حکم حاکم شرع باشد.

۶. ۷ . ۸_ با تشخیص ضرورت توسط حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط مانعی ندارد.

۹-۱۰_ با تشخیص ضرورت توسط حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط جایز است.

۱۱-وجوب شرعی ندارد مگر مذاکره با حفظ عزت و مصلحت مناسب است.

۱۲_هر گونه جنگی اگر با دلایل منطقی و حفظ عزت و دفاع از کیان و سرزمین اسلامی باشد منطقی است و با معیارهای شیعه سازگار است و الا نفس جنگ مذموم و دربرخی موارد حرام است.

۱۳_ این مطلب به طور کلی صحیح نیست.

۱۴_۱۵_اگر ضرورت شرعی و عقلایی تشخیص داده شود با اصول اخلاقی میتواند سازگار باشد و نحوه و زمان و چگونگی ان باید با اجازه حاکم شرع باشد.

۱۶_ جنگ ابتدایی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام جایز نیست ولی دفاع مشروع مانعی ندارد.

۱۷_ حاکم شرع بر اساس معیارهای عقلایی و اسلامی حکم به دفاع میکند و مانع شرعی و عقلی ندارد.

۱۸_مجوز شورای امنیت اعتبار شرعی ندارد و ملاک تشخیص ضرورت توسط حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط است و اگر حکم شورای امنیت ملاک شرعی می داشت نباید برخی از کشورها تحت سلطه ظالمین باشد.

۱۹-با تشخیص حاکم شرع مانعی ندارد.

۲۰_ باید به اشکال مختلف در برابر ظالم ایستادگی کرد.

۲۱-۲۲_ با اجازه حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط جایز است.

۲۳_غالبا آخرین راهکار باید جنگ باشد.

۲۴_ کشتن غیر نظامیان بدون اجاره و تشخیص ضرورت توسط حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط حرام است.

۲۵_با اجازه حاکم شرع مانعی ندارد.

۲۶_ کشورهای دیگر باید به کمک مردم آن کشور بیایند و جنگ باید با اجازه حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط باشد.

۲۷_ بدون اذن ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط جنگ جایز نیست گرچه اگر به قصد کمک به مسلمین باشد امید است مورد رحمت الهی واقع شوند.

۲۸_ دولتهای اسلامی باید به کمک دولتهای دیگر بشتابند و جنگ با ان دولت باید با اجازه حاکم شرع باشد.

۲۹- ورود به جنگ باید با اجازه مرجع تقلید هر فرد و یا ولی فقیه مبسوط الید باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن