با توجّه به افزایش جمعیّت، مسافت میان دو شهر کم می شوند (به عنوان نمونه، سابقاً فاصله بین آمل و بابل ۳۵ کیلومتر بود ولی به دلیل افزایش جمعیّت، شهر وسیعتر شده و الان ممکن است ۲۴ کیلومتر یا کمتر شده باشد) آیا مسافت و حدّ ترخّص سابق به قوّت خود باقی است یا باید وضعیت الآن را به حساب آورد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید شرایط فعلی شهرها در نظر گرفته شود، لذا اگر فاصله بین دو شهر کمتر از مسافت شرعی است و فردی بخواهد به شهر دوم برود نماز تمام است و اگر بخواهد از آن شهر هم عبور کند و به شهر دیگری برود باید مقدار مسافت شرعی را از انتهای شهر وطن خود در نظر بگیرد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن