با توجّه به اينكه در بجا آوردن نماز قضا فقط ترتيب بين ظهر و عصر و مغرب و عشاء لازم است مثلاً اوّل نمازهاى صبح قضا را بخواند و بعد ظهر و عصر و… و يا مقدارى صبح و مقدارى ظهر و عصر و مغرب و عشاء و باز هم مقدارى صبح… بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن