با توجّه به اینکه اسپرم غیر از منی و محلّ تولید اسپرم و منی در بدن متفاوت است و سپس با یکدیگر ترکیب شده و از بدن مرد خارج می شوند آیا اسپرم هم جزء اعیان نجسه محسوب می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جزو اعیان نجسه است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن