با توجّه به اینکه در اطلاق شراب، فقط به آب انگور اشاره می شود شرابهای دیگری مانند شراب سیب و امثال آن، چه حکمی دارند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هر چیزی که خاصیّت مست کنندگی داشته باشد، مسکر بوده و خوردن آن حرام و نجس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن