با توجّه به اینکه در قرآن و سنّت فقط بر نشانه¬های بلوغ تأکید شده و تفسیری از آن ارائه نشده است، و حیض و قاعدگی و موی زهار از نشانه های خارجی بلوغ شمرده شده¬اند و فقها بدان فتوا داده اند و با توجّه به اینکه روایات ۹ سالگی معارض با روایات ۱۰ و ۱۳ سالگی است نظر مبارک حضرتعالی در سنّ بلوغ دختران چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نُه سال تمام (قمری) علامت بلوغ در دختران است و علامت موی زهار مخصوص پسران است و در دختران علامت بلوغ نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن